Opaska SW

Opaska Solidarności Walczącej

Opaska Solidarności Walczącej z pieczęcią Partii Wolności. Obu organizacjom przewodził Kornel Morawiecki. Opaska jest widocznym wyrazem faktu, iż członkowie partii to przede wszystkim byli działacze „SW”. Ugrupowanie Morawieckiego było jedynym w obozie solidarnościowym, które nie uznawało ustaleń Okrągłego Stołu, charakteryzował je radykalny antykomunizm. Jego członkowie opowiadali się m.in. za zakazem kandydowania w wyborach parlamentarnych i samorządowych oraz pełnienia kierowniczych funkcji przez kolejne dziesięć lat byłym aktywistom PZPR i organizacji satelickich. Partia Wolności powstała 7 lipca 1990 roku. Jej głos nie został uwzględniony w dyskursie publicznym, a członkom i zwolennikom ugrupowania Morawieckiego nie udało się wywrzeć znaczącego wpływu na polską scenę polityczną.

Możliwość komentowania została wyłączona.